Scroll Top

CONEIX ELS CANVIS EN EL CONTRACTE PER A LA FORMACIÓ I L’APRENENTATGE 2012? (Demo)

La reforma laboral regulada pel Reial decret llei 3/2012, ha introduït diverses modificacions que afecten la regulació del contracte per a la formació i l’aprenentatge continguda a l’Estatut dels Treballadors, com per exemple, a l’edat per celebrar aquest tipus de contractes, la durada màxima de 3 anys o lestabliment de diverses bonificacions per a aquests contractes.

[ilink url=”https://www.gorriz-arias.com/wp-content/uploads/FORMACION-Y-APRENDIZAJE.pdf”]vull saber més[/ilink]

ÚLTIMOS POSTS

Clear Filters

COM AFECTA EL REIAL DECRET-LLEI 2/2024 AL SUBSIDI PER ATUR DE MAJORS DE 52 ANYS? Mitjançant el Reial decret llei…

La jubilació parcial està destinada a aquells treballadors que atenen una activitat a temps complet i passen a exercir una activitat a temps parcial.

Volem informar-los sobre la sentència recent del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) del 18 de gener de…