Gestoria i Assessoria a BarcelonaServeis d’Assessoria i Gestoria a Barcelona
Desenvolupem els nostres serveis jurídics en les modalitats d’assessorament fiscal, consultoria permanent, gestió laboral i interposició d’accions en defensa dels nostres clients, així com la redacció dels documents i contractes necessaris.

Com a despatx multidiciplinario gestionem les següents àrees:

Àrea Laboral


PROCESSOS ORDINARIS

 • Confecció de nòmines.
 • Assessorament i gestió de contractes laborals.
 • Valoració de resultats, a través d’anàlisis de nòmines i resums estadístics.
 • Confecció dels TC.
 • Altes, baixes, modificació de treballadors davant la Seguretat Social, mitjançant el sistema XARXA, de forma instantània.
 • Tramitació d’IT i accidents davant l’INSS i les
 • mútues d’accidents de treball.
 • Enquadraments de treballadors en diferents règims.
 • Convenis.
 • Prevenció de riscos laborals.
 • Auditories laborals constants.


ALTRES PROCESSOS

 • Conflictes laborals davant el Jutjat Social.
 • Conciliacions davant l’organisme pertinent per
 • a acomiadaments i demandes diverses.
 • Inspeccions de Treball davant l’autoritat corresponent.
 • ERO (Expedients de regulació d’ocupació).


Àrea Fiscal


Tenim a disposició dels nostres clients un equip de fiscalistes i economistes per desenvolupar:

 • Consultories.
 • Assessoria comptable.
 • Organització i desenvolupament de la comptabilitat. Leasings. Actius…
 • Anàlisis de gestió. Amortitzacions i previsions.
 • Actes tributaris. Rendes. Impost de societats. IVA. IRPF.
 • Expedients de classificació empresarial.
 • Constitució de societats.
 • Gestió davant organismes públics de tot tipus de tràmits.
 • Subvencions.


Àrea d’Extrangeria


 • Assessorament basat en una especial sensibilitat davant el problema social que origina aquesta àrea.
 • Tramitació de tot tipus d’autoritzacions de treball.
 • Tramitació de residències.
 • Reagrupament familiar.
 • Recursos.
 • Revocacions d’expedients d’expulsió.
 • Nacionalitats espanyoles.


Àrea Juridica


Perquè considerem essencial un servei integral dins del món empresarial, estem desenvolupant aquest departament d’una forma total i continuada, oferint especialment els següents serveis:

SOCIAL I LABORAL

 • Acomiadaments.
 • Reclamacions de quantitat.
 • Conciliacions.
 • Pensions (jubilació, invalidesa, viduïtat, etc.).
 • Conflictes laborals en general.


CIVIL I PENAL

 • Reclamacions en general.
 • Contractes.
 • Família: separacions, divorcis, pensions, donacions, herències.
 • Immobiliari.

MERCANTIL

 • Concursos i fallides.
 • Patents, marques, propietat intel·lectual i industrial.
 • Societats.
 • Financer i bancari.
 • Subvencions davant les autoritats competents.
 • Internacional.


Administració de finques


Tenim a la vostra disposició el servei d’administrador de finques, una figura molt sol·licitada en l’actualitat.

El camp d’actuació de l’administrador de finques comprèn tot el sector immobiliari, des d’immobles rústics i urbans fins a centres comercials i totes les gestions que tinguin relació amb la gestió urbanística i l’administració de béns immobles de tot tipus.

Assegurançes en GeneralTenir una assegurança dóna confiança, seguretat i tranquil·litat.

Mai sabem el que pot passar en el futur; no podem anar per la vida pensant en negatiu, però el que sí podem fer és ser previnguts.

Tenir una assegurança no és una frivolitat en el món actual, ni una moda, ni un estatus. Una assegurança és un suport davant l’incertesa de la vida i els seus esdeveniments. Vol dir estar coberts davant qualsevol tipus d’imprevist, “comprar” la tranquil·litat i viure sense preocupacions. Imagineu el que aquesta sensació de seguretat pot donar-vos…

Oferim assessors comercials i comercialització de plans de pensions i productes financers, així com assegurances personals per a particulars i empreses.