ELS AUTÒNOMS COMPTEN AMB UN NOU LÍMIT DE 2.000 EUROS A L’IRPF ESTABLERT PER A LES PROVISIONS DEDUÏBLES I LES DESPESES DE DIFÍCIL JUSTIFICACIÓ

Amb efectes des de l’01-01-2015, per a la quantificació de determinades despeses deduïbles en el cas d’empresaris i professionals en estimació directa simplificada, es limita la quantia que es determina per al conjunt de provisions deduïbles i despeses de difícil justificació (5% del rendiment net) a un import màxim de 2.000 € anuals

LA SEVA EMPRESA PORTA UN REGISTRE DE JORNADA DIÀRIA?

Totes les empreses hauran d’instaurar sistemes per registrar la jornada i aplicar-ho a tots els treballadors. El registre diari de jornada ha d’existir en totes les empreses de forma obligatòria independentment de la seva activitat o mida, sigui a través de mitjans mecànics o bé manuals, reflectint-se, dia a dia i de forma individual per […]