El teu equip d’Assessors i Gestors


El teu equip d’Especialistes en serveis d’Assessoria i Gestoria fiscal i laboral

Els serveis d’Assessoria i Gestoria fiscal i laboral que prestem en cadascuna de les àrees jurídiques relacionades, es realitzen en el seu contingut de la manera més àmplia disposant d’especialistes propis en cadascun dels àmbits esmentats amb les següents titulacions:

  • Advocats.
  • Graduats socials (diplomats en Relacions laborals).
  • Gestors administratius.
  • Economistes (BBA-MBA).
  • Administradors de finques.
  • Agents de la propietat immobiliària.
  • Corredors d’assegurances.