Gestoria i Assessoria a Barcelona

Com a despatx multidisciplinari desenvolupem els nostres serveis jurídics d’Assessoria i Gestoria a Barcelona per a les següents àrees:

  • Gestoria i Assessoria Laboral
  • Gestoria i Assessoria Fiscal
  • Àrea Jurídica
  • Administració de finques
  • Àrea d’Estrangeria
  • Assegurances en general

Pots consultar-nos si podem brindar un servei concret.

Consultar Serveis
 

 

El teu Equip d’Assessors i Gestors

Els serveis que es presten en cadascuna de les àrees jurídiques relacionades, es realitzen en el seu contingut de la manera més àmplia disposant de especialistes propis en cada un dels àmbits.

Sempre buscant la confiança i proximitat en la relació amb els nostres clients.

 
 
Veure L’equip

ÉS POSSIBLE ACOMIADAR A UN TREBALLADOR MENTRE ES TROBA DE BAIXA PER IT DE MALALTIA?

El seu treballador abusa de les baixes per malaltia i vostè vol prescindir dels seus serveis. Pot fer-ho? Pot acomiadar-lo fins i tot estant de baixa? El fet que el treballador es trobi en situació d’incapacitat temporal (IT) no és obstacle perquè l’empresari decideixi extingir el contracte i comuniqui l’acomiadament i les causes en les […]

ELS AUTÒNOMS COMPTEN AMB UN NOU LÍMIT DE 2.000 EUROS A L’IRPF ESTABLERT PER A LES PROVISIONS DEDUÏBLES I LES DESPESES DE DIFÍCIL JUSTIFICACIÓ

Amb efectes des de l’01-01-2015, per a la quantificació de determinades despeses deduïbles en el cas d’empresaris i professionals en estimació directa simplificada, es limita la quantia que es determina per al conjunt de provisions deduïbles i despeses de difícil justificació (5% del rendiment net) a un import màxim de 2.000 € anuals

LA SEVA EMPRESA PORTA UN REGISTRE DE JORNADA DIÀRIA?

Totes les empreses hauran d’instaurar sistemes per registrar la jornada i aplicar-ho a tots els treballadors. El registre diari de jornada ha d’existir en totes les empreses de forma obligatòria independentment de la seva activitat o mida, sigui a través de mitjans mecànics o bé manuals, reflectint-se, dia a dia i de forma individual per […]

  • RSS Noticies breus